Patienträttigheter

Invånarna i Västra Götaland har rätt till en trygg och lätt tillgänglig sjukvård av hög kvalitet. I kontakten med hälso- och sjukvården har du både rättigheter och skyldigheter. Det gäller inom all vård som finanserias av regionen, både den vård som bedrivs i offentlig regi och de privata vårdgivare som regionen tecknat avtal med. Uppgifter om vårdutbudet finns också i telefonkatalogens blå sidor.

Pengarna tillbaka efter 30 minuter

Om du beställt tid för besök hos en vårdenhet i offentlig regi ska du inte behöva vänta mer än 30 minuter efter den utsatta tiden. Får du vänta längre har du rätt att få tillbaka den patientavgift som du betalat för besöket. Du ska ändå få den konsultation/behandling som du beställt. Detta gäller inte för akuta eller oplanerade besök. Återbetalning av avgiften kan bara göras vid det aktuella besöket och inte i efterskott. Om du blir försenad eller inte kan komma på utsatt tid, måste du meddela det så snart som möjligt. Om tiden inte avbeställs, ska du betala patientavgiften. 

Avgift vid uteblivet besök

Om du uteblir från tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud, får du betala den avgift som motsvarar patientavgiften. Vid uteblivet besök då patientavgift inte skulle tagits ut får du betala 100 kronor. I båda fallen tillkommer faktureringsavgift. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök

Tolkhjälp

Du som har hörsel- eller talsvårigheter eller som inte talar svenska så bra har rätt till tolk. Om du behöver en tolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta i samband med att du beställer tid. Regionen ser då till att en tolk finns på plats när du kommer. Tolkhjälpen är kostnadsfri för dig.

Ersättning för skada

På webbplatsen 1177 ersättning vid vårdskada finns information om under vilka förutsättningar det kan bli aktuellt med ersättning för skada samt hur man ansöker om ersättning för skada från patientskadeförsäkringen samt läkemedelsförsäkringen.

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m