Sjukresor

Ersättning för sjukresor

Du kan få ersättning när du reser till en vårdgivare som tillhör eller har vårdavtal med Västra Götalandsregionen eller Landstinget Halland. Du får ersättning för en del av dina resekostnader, en del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, Ersättningen gäller för billigaste färdsättet som fungerar för patienten med tanke på det medicinska behovet. Exempel på billiga färdsätt är buss, tåg, spårvagn eller privat bil.

Ersättning för sjukresor

I vår entré finns en direkttelefon till färdtjänst och sjukresor. Telefonen finns bredvid vår information och caféteria. Personalen i informationen hjälper dig om du behöver.

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m