Språktolk

Om du inte förstår eller talar svenska så bra har du rätt till tolk. Tala om för personalen att du behöver tolk när du bokar tid för ditt besök. Det är viktigt att du använder språktolk för att göra dig förstådd på ditt eget språk. Du bör inte använda barn eller andra släktingar som tolkar åt dig. Språktolken har endast till uppgift att översätta och tystnadsplikt gäller för dem såväl som för sjukvårdspersonal.

Du betalar inget för tolkhjälp.

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m