Eksem

Sidan kommer att arkiveras 2016-11-12 om sidan inte uppdateras.

Atopiskt eksem

Atopiskt eksem/böjveckseksem ses hos 15-20 % av barn och förekommer även i vuxen ålder. I begreppet atopi ligger en benägenhet att på ärftlig grund utveckla ett eller flera av tre närbesläktade sjukdomstillstånd - eksem, allergisk snuva (hösnuva) och astma. Samtidig pälsdjurs- och pollenallergi kan förekomma.

Orsaker

Den viktigaste orsaken är av ärftliga skäl, en känslig, torr, klåd- och eksembenägen hud. Utöver detta finns en rad orsaksfaktorer som av och till kan försämra eller framkalla nya eksem-förändringar. Dit hör klimatfaktorer, stark värme eller kyla, kroppsansträngning med svettning, varm tät klädsel, ylleplagg, uttorkning av för mycket bad och dusch, psykiska faktorer och stress, infektioner m.m. Ofta samverkar olika faktorer till försämring av eksemet.

Symtom

Huvudsymtomen är klåda och hudutslag. Eksemet har olika karaktär beroende på ålder. Tidigt, upp till två års ålder, är det ofta mer diffust utbrett för att senare (2-12 års ålder) bli mer lokaliserat till de så kallade böjvecken, arm- och knäveck, runt ögon, baksidan av lår och sätesregionen. Vuxna får ofta handeksem, men kan även ha långdragna eksem i ansiktet, på hals, rygg och bröst.

Sjukdomsförlopp

Den ärftliga tendensen att få eksem kan inte behandlas bort. Däremot kan olika slags behandlingar få det under kontroll. Eksemet har ofta ett varierande förlopp utan att man kan påvisa några orsaker till detta. Det är ofta bättre sommartid, på grund av klimatfaktorer, luftigare klädsel, sol, vila m.m. Prognosen är god på sikt. Man räknar med att 80-90% blir bra i sitt eksem under uppväxten, men i mer envisa fall kan det fortsätta upp i vuxen ålder. På grund av ökad eksemrisk bör man i sitt framtida yrkesval alltid tänka på att undvika yrken som innebär särskilda påfrestningar på händerna, framför allt vått och smutsigt arbete. 

Diagnos/utredning

Testningar är sällan av värde. Atopiskt eksem är framför allt en klinisk diagnos, det vill säga att eksemets utseende, karaktär och förlopp är mer avgörande än olika slags provtagningar. Tester används däremot vid utredning av slemhinneallergi som astma och hösnuva.

Förebyggande behandling

Regelbunden användning av mjukgörande medel är viktigt. Undvik att  duscha óch bada för ofta . Att klia sig kan kännas skönt tillfälligt men kan ”reta upp” huden, så att klådan förvärras. Det är viktigt att på alla sätt bryta denna klådcirkel.

Behandling

Inflammationen i huden dämpas med kortisonkrämer. Styrka och sammansättning på kortisonpreparatet väljs  utifrån eksemets svårighetsgrad och lokalisation. Ibland används klådstillande tabletter. Om eksemet är infekterat kan antibiotikabehandling behövas. Vuxna med svårare eksem kan ges medicinsk ljusbehandling. 

Behandlingen fortsätter

Huden måste även fortsättningsvis smörjas med mjukgörande medel. En kortisonbehandling bör inte avbrytas tvärt när huden ser frisk ut, utan i stället trappas ut gradvis. I svåra fall kan kortisonbehandling behöva ges 1-2 gånger per vecka under mycket långa tidsperioder.

Vilken mjukgörare skall jag välja?

Det viktigaste är att välja en kräm som man tycker om (lukt, konsistens etc). Om en kräm känns för kladdig kan man byta till en lotion, som är mindre fet och passar bra att smörja större ytor och hårbevuxna delar av kroppen.  

Varför kliar det, när jag smörjt in mig?

Vid eksem och torr hud är huden lättirriterad och klåda framkallas lätt av till exempel beröring, vissa kläder och även av insmörjning. Vid regelbunden användning av mjukgörare minskar dock klådbenägenheten gradvis. Vissa fuktbindande ämnen, tex karbamid, kan framkalla klåda och vissa personer får mindre klåda efter byte från ett preparat till ett annat.

uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m