Diabetesteam

I mottagningens diabetesteam ingår fotterapeuter, dietister och diabetessjuksköterskor

Diabetssjuksköterskorna

Du kan nå diabetessjuksköterskorna:
Elisabeth Petterson, Katharina Landqvist, Ing-Marie Ericsson
på följande tider: Måndag - Fredag  kl. 08.30 - 11.00. Telefon: 031-342 50 92

Diabetesfotterapeut

Diabetsesfotterapeut i arbete

Fotterapeut når du på följande telefonnummer:
Jenny Kindal, telefonnummer 031-3425124, mobilnummer 0700 823883.

Dietistmottagningen

Våra dietister Jennie Magnusson och Anna Görnerup: 
Måndag - fredag  9.00 - 9.45  telefonnummer 031-342 51 01. 

uiqt|wBivvqsi5k5jwzrm{{wvH%vozmoqwv5{mivvqsi5k5jwzrm{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m