Smärtcentrum

Flera yrkeskategorier samarbetar i ett team

Teamet består av ett flertal yrkeskategorier som erbjuder en sammanhållen och välplanerad utredning. Efter genomförd utredning utarbetas en behandlingsplan.

Om du har haft värk/smärta längre än tre månader (långvarig smärta) och är medicinskt färdigutredd inom sjukvården, men inte har fått tillräcklig behandling mot dina smärtor kan du kontakta din läkare på vårdcentralen för att få en remiss till Smärtcentrum på Frölunda Specialistsjukhus.

Vi erbjuder en välplanerad utredning där flera olika yrkesgrupper arbetar med att ta fram en smärtanalys, fastställer smärtdiagnos samt utreder smärtans konsekvenser.

Utifrån utredningsresultatet utarbetas en behandlingsplan. Beroende på vad utredningen visar erbjuder vi olika behandlingar/rehabiliteringsprogram hos oss eller skickar behandlingsplanen till din allmänläkare för fortsatt handläggning.

 

Teamet består av:

Smärtläkare

Ortoped

Sjuksköterska

Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Psykolog

Kurator

Administratör

 

Kontakt med administratör

Telefonnummer 073-7659737

 

 

 

Rehabiliteringsgaranti

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse om en rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade och medicinska rehabiliteringsinsatser. Syftet är att stödja personer med ångest, depression, stress eller en långvarig smärta i axlar, nacke och rygg att återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning.

Besök

Besöksadress
Marconigatan 31
421 44 Västra Frölunda,

Kontakta oss

Telefonnummer
073 - 7659737
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-14:00
Postadress
Frölunda Specialistsjukhus
Box 138
421 22 Västra Frölunda
uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m