Barn

Sidan kommer att arkiveras 2016-11-12 om sidan inte uppdateras.

Våra patienter under 16 år som stannar över natten får gärna ha en förälder eller annan vårdnadshavare på rummet över natten. Du som är med  får sova i en tältsäng och erbjuds kvällsfika och frukost. Under dagen får du gärna ta med egen mat, kylskåp och micro finns på avdelningen. Sjukhusets matsal i entréplanet serverar lunch mellan 11.15-13.30.

Undvik att ta med syskon, barnet som ska opereras behöver lugn och ro och all din uppmärksamhet. Syskon får istället komma under besökstiden. Ta gärna med något att sysselsätta barnet med. På avdelningen finns videofilmer och DVD, leksaker, böcker pussel med mera.

Barn under 10 år hämtas på avdelningen av narkossköterska, en förälder eller annan vårdnadshavare får följa med barnet in på operationsvadelningen och vara med tills barnet sover.

Under operationen kan du vänta i sjukhusets café, vårdavdelningens väntrum eller på barnets rum. Ha gärna mobiltelefon med dig.

Efter operationen ligger barnet på uppvakningsavdelningen och en förälder/vårdnadshavare är med där när barnet vaknar.

uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m