Besökare

Sidan kommer att arkiveras 2016-11-12 om sidan inte uppdateras.

Dina anhöriga och vänner är välkomna att besöka dig när du är inlagd på sjukhuset. Det är du själv och ditt hälsotillstånd som avgör om du orkar och vill ha besök.

Besökstiderna är mellan klockan 14.00 -19.00.

Av hänsyn till medpatienterna är antalet besökare begränsat till två per patient. Undvik att ta med starkt doftande blommor.

Sjukhuset har ett café i entrén som är öppet mellan 08.00-15.00 där anhöriga kan köpa kaffe, smörgåsar, tidningar mm.

 

uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m