Dagkirurgi

Sidan kommer att arkiveras 2016-11-12 om sidan inte uppdateras.

Vi har en dagkirurgisk del där du opereras och går hem samma dag. Ett besök här kan ta hela dagen, det beror på vilken operation som skall utföras samt om du blir sövd eller får lokal bedövning. Hur du mår efter operationen har stor betydelse för hur snabbt du kommer hem.

Receptionen på vårdavdelningen

Inskrivning

Du anmäler dig i reception och skrivs in . Sedan visas du till din plats och får byta om till operationskläder. Dina egna kläder och personliga tillhörigheter låser du in i ett skåp.

En sjuksköterska har ett ankomst samtal med dig då din identitet och ditt hälsostatus kontrolleras. Genomgång sker av aktuella mediciner samt telefonnummer till närmaste anhörig. Du kommer att få förberedande medicinering samt eventuellt dropp. De flesta träffar operatören innan operationen som eventuellt markerar operations området  med en tuschpenna. Ibland behöver operationsområdet rakas. Det finns även möjlighet att tala med narkosläkaren innan operationen.

Väntetider och sysslolösa stunder hör till en del av din dag som patient. Ta gärna med en tidning, bok eller något annat att sysselsätta dig med. Vårdavdelningens personal följer med dig till operationsvdelningen.

Efter operationen

Efter operationen kommer du till vårdavdelningen igen.  Har du fått narkos eller spinalbedövning får du först ligga på vår uppvakningsavdelning.  Det är vanligt att man kontrollerar urinblåsan med ultraljud så kallad bladderscan direkt efter operationen och därefter med jämna mellanrum så att inte urinblåsan blir uttänjd. Ibland behöver urinen tappas ut via en engångskateter de första timmarna efter operationen.

Kaffe och smörgås

När du är vaken och mår bra körs du till ditt rum och blir bjuden på kaffe/ the och smörgås. Innan du får gå hem talar du med operatören och får  information av en sjuksköterska. Det är viktigt att du kan äta och dricka samt även kissa innan hemgång.

Om du fått narkos behövert du  tillsyn första natten efter operationen. Du får ej köra bil hem efter din operation, ordna gärna med hämtning från sjukhuset.
Du kan få hjälp med sjukresa hem, egenavgift är 150 kr.
 

uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m