Slutenvård

Sidan kommer att arkiveras 2016-11-12 om sidan inte uppdateras.

På slutenvårdavdelningen bedrivs planerad vård inom kirurgi, ortopedi, gynekologi, öron och ögon. Vi vårdar även medicinska patienter och förbereder inför olika röntgen undersökningar .

Vårdavdelningen är öppen måndag kl 07.00 till fredag Kl 16.30.

Receptionen på vårdavdelningen                            

Inskrivning

Du anmäler dig i reception och skrivs in . Sedan visas du till ditt rum och får byta om till operationskläder. Dina egna kläder, personliga tillhörigheter låser du in i ett skåp.

En sjuksköterska har ett ankomst samtal med dig då din identitet och hälsostatus kontrolleras. Genomgång sker av aktuella mediciner samt telefonnummer till närmaste anhörig. Du tar med dig dina ordinarie mediciner och sköter dessa själv under vårdtiden. Du kommer att få förberedande medicinering samt eventuellt dropp. De flesta träffar operatören innan operationen som eventuellt markerar operations området  med en tuschpenna. Ibland behöver operationsområdet rakas.

Väntetider och sysslolösa stunder hör till en del av din dag som patient. Ta gärna med en tidning, bok eller något annat att sysselsätt dig med.

Vårdavdelningens personal följer med dig till operationsavdelningen.

Efter operationen

Efter operationen kommer du till vårdavdelningen igen.  Har du fått narkos eller spinalbedövning får du först ligga på vår uppvakningsavdelning. Det är vanligt att man kontrollerar urinblåsan med ultraljud så kallad bladderscan direkt efter operationen och därefter med jämna mellanrum så att inte urinblåsan blir uttänjd. Ibland behöver urinen tappas ut via en engångskateter de första timmarna efter operationen.

Efter att operationen är klar serveras du mat och dryck.

Avdelningens rutiner är:

 Rond ca kl 07.30 du pratar med läkare och får information om operationsresultatet och fortsatta åtgärder eller behandling.
Frukost ca kl 07-08.00
Efter ca kl 10.00 Du pratar med sjuksköterska som ger dig all information inför hemgång. Därefter kan du gå hem. Du kan få hjälp med sjukresa hem, egenavgift 150 kr.
Lunch ca kl 11.30
Middag ca kl 16.00
Kvällsfika ca kl 19.00

De som har opererats kan i allmänhet skrivas ut redan efter något dygns vård. De största operationerna planeras till måndagar och tisdagar då möjligheten att kvarstanna några dygn kan behövas.

 

 

uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m