Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande sjukhus logotype, en grön punkt

Ett Hälsofrämjande sjukhus har hälsovinst som mål.

På Frölunda Specialistsjukhus fokuserar vi på god behandling och omvårdnad av våra patienter. Som hälsofrämjande sjukhus vill vi också främja hälsa och arbeta sjukdomsförebyggande för både patienter, medarbetare och samhälle. Vi arbetar aktivt med information och stöd till patienter för att öka möjligheten till bättre hälsa och livskvalitet. Som patient kan du få recept på fysisk aktivitet FaR®. Sjukhuset är rökfritt och vi förordrar rökfrihet inför och efter operation.  

Det hälsofrämjande sjukhuset verkar ur fyra perspektiv:

Patientperspektivet
Utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, tex patientundervisning vid långvarig sjukdom och insatser för att stödja patienter i att förändra levnadsvanor.

Medarbetarperspektivet
Bli modellbildare för den goda arbetsplatsen.

Befolkningsperspektivet
Bidra med kunskap som stödjer samhällets arbete för befolkningens hälsa, tex skadeförebyggande arbete.

Styr- och ledningsperspektivet
Använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård - mer och bättre vård för pengarna.

 

Medlem i Svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Frölunda Specialistsjukhus är sedan hösten 2007 ett hälsofrämjande sjukhus och medlem i Svenska Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS).

Som medlem i HFS får sjukhuset en unik insikt  i utvecklingen i Sverige och andra länder. WHO menar att framtidens hälso- och sjukvård måste bli mer hälsoorienterad och vara en hälsoresurs för sitt lokalområde.

 

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m