Befolkningsperspektiv

Ett hälsofrämjande sjukhus bidrar till hälsoutvecklingen i upptagningsområdet.

Att öka människors kunskap och medvetenhet om vad som skapar hälsa respektive ohälsa sker i nära samarbete med olika aktörer i din närhet. På sjukhuset bidrar vi med Tema-veckor runt angelägna frågor, deltar i informationskvällar i samarbete med Hälsoteket i Väster, Hälsodagar på Frölunda Torg och informerar på Äldreboende i närområdet.
Håll utkik efter annonser i lokalpressen, anslag i vår entré och information på sjukhusets webbsida.
 

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m