Patientperspektiv

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tanke som naturlig del i all behandling

Sjukvården har av tradition arbetat med att lindra och bota människors sjukdomar. Man har dock i efterhand insett att det inte är tillräckligt - utan att sjukdomar också kan och måste förebyggas. Det gör man genom att arbeta med ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt under vård, behandling och rehabilitering.

På Frölunda Specialistsjukhus arbetar vi särskilt aktivt med några frågor som vi tycker är viktiga för dig som patient.

Rökning och operation

Eftersom vi är angelägna om att din operation skall ge ett så gott resultat som möjligt önskar vi att du ska hålla upp med rökning både före och efter operation. Detta är ett sätt för dig som patient att själv påverka risken för komplikationer. 

Rökfritt sjukhus

Rökfritt sjukhus innebär för dig som patient att det inte är tillåtet att röka i sjukhusets lokaler. Då samma regler gäller personalen som inte tillåts röka på sin arbetstid innebär det att du inte heller möts av röklukt.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsoutveckling. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern.

Fysisk aktivitet på recept 

Du kan få fysisk aktivitet utskrivet på recept ,FaR® som ett komplement till läkemedel eller istället för ett läkemedel. Kanske befinner du dig i en riskgrupp för att utveckla sjukdom och behöver ett recept och råd om aktivitet i förebyggande syfte.

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m