Styr- och ledningsperspektivet

Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet med God Vård och integreras i arbetet med sjukhusets övergripande mål.

Sjukhuset ska fortsätta att utveckla det hälsofrämjande arbetet i enlighet med intentionerna för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och regionala mål och riktlinjer.

Läs mer

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m