Välkommen till Habilitering & Hälsa

Vi erbjuder stöd, behandling och hjälpmedel till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar. 
Habilitering betyder att bevara och utveckla en förmåga.

Vi utgår från dina behov och förutsättningar. Vi erbjuder också teckenspråkstolk och andra tolktjänster.

symbol för teckenspråk Teckenspråk

Aktuellt inom Habilitering & Hälsa

Kalender

Regionkalender
Startdatum Rubrik/länk
2016-12-08 Dövteamets gemenskapsträffar
2016-12-13 Dövteamets babyträffar

Följ oss

Habilitering & Hälsa Facebook

Döv- dövblindteamet Facebook

Linkedin

1177 råd om vård på webben

uiqt|wB%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{m%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m