Välkommen till Habilitering & Hälsa

Vi erbjuder stöd, behandling och hjälpmedel till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar. 
Habilitering betyder att bevara och utveckla en förmåga.

Vi utgår från dina behov och förutsättningar. Vi erbjuder också teckenspråkstolk och andra tolktjänster.

symbol för teckenspråk Teckenspråk

Aktuellt inom Habilitering & Hälsa

uiqt|wB%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{m%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m