Välkommen till Habilitering & Hälsa

Vi erbjuder stöd, behandling och hjälpmedel till barn, ungdomar och vuxna som har en varaktig funktionsnedsättning. Habilitering betyder att bevara och utveckla en persons förmåga.

Vi utgår från dina behov och förutsättningar. Vi erbjuder också teckenspråkstolk och andra tolktjänster.

symbol för teckenspråk Teckenspråk

uiqt|wB%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{m%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m