Välkommen till Habilitering & Hälsa

Vi ser möjligheter för dig. Ordet habilitering kommer från det latinska ordet habil som betyder att göra skicklig. Att habilitera betyder att behandla någon som har en medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning. 

Nyheter från Habilitering & Hälsa

 Vi kan funktionsnedsättningar

Ett barn och en tonårskille

Barn och ungdomar

medelålders kvinna

Vuxna


Habilitering & Hälsa ger stöd och behandling till personer med funktionsnedsättning. Vi hjälper dig att behålla och utveckla dina förmågor som rörelse, språk, syn, hörsel och tal men också social förmåga. Vi provar ut hjälpmedel tillsammans med dig och ger råd inför bostadsanpassning och annan miljöanpassning. Vi ger också stöd till föräldrar och andra närstående.

Hitta våra mottagningar och enheter

Se vilka orter vi finns på 

Beställ tolk

För dig som döv, dövblind eller hörselskadad, eller har en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk.

Beställ tolk

Lämna återbud

Kan du inte komma på en bokad tid, eller vill du avbeställa en tolk?
Här kan du lämna återbud.

Lämna återbud

Informationsmaterial

Beställ och ladda ner informationsmaterial

Följ oss på Facebook! Följ oss på Facebook!


uiqt|wB&mtqv5ozivnwz{H%vozmoqwv5{mmtqv5ozivnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m