För leverantörer- om fakturering

Fakturorna skannas och tolkas maskinellt, vilket ställer krav på innehåll och kvalitet.

Fakturaadress:

Habilitering & Hälsa
Fe 992
405 83 Göteborg
 
Adressen ska finnas på både kuvert och faktura.
Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Fakturakopior och annat material, t ex reklam, får inte bifogas.

Referens på fakturan

Som referens ska alltid beställaren ange ett sexsiffrigt Beställar-ID. Detta ID-nummer måste anges på fakturan.
Beställarens namn och adress ska anges på fakturan.

Organisationsnummer

Västra Götalandsregionens organisationsnummer är: 232100-0131

Övrigt

För att tolkningen av fakturorna ska fungera så måste följande fält
finnas med på fakturan:

• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Förfallodatum
• Fakturabelopp
• Momsbelopp
• Organisationsnummer/ VAT nummer
• Plusgironummer, bankgironummer eller bankkontonummer

Avser fakturan utfört arbete ska det anges om F-skattesedel eller befrielse från inkomstskatt finns.

Ofullständiga och felaktiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering, innan betalning sker. Dröjsmålsräntor och avgifter på fakturor som returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknats, accepteras inte. Vid ny eller kompletterad faktura kommer förfallodagen att flyttas till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till kredittid som framgår av avtal.

Kontakt

Ekonomiassistent
Heléne Nyström
Telefon
010-441 37 18
E-post
helene.nystrom@
vgregion.se

uiqt|wBpmtmvm5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivsq5s%vizv{|zwuH%vozmoqwv5{mivsq5s%vizv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m