Lämna återbud

Har du bokat en tid eller beställt tolk, men vill lämna återbud? Så här gör du:

Återbud till Habiliteringen

Om du vill lämna återbud till Habiliteringen, kontakta den habiliteringsenhet där du har bokat tid. Här hittar du kontaktuppgifter till alla Habiliteringens enheter.
Här finns Habiliteringen

Återbud till Hörselverksamheten

Du kan lämna återbud till alla Hörselverksamhetens mottagningar via webben. 

Återbud till Hörselverksamheten

Återbud till Synverksamheten

Om du vill lämna återbud till Synverksamheten, kontakta den syncentral där du har bokat tid. Här hittar du kontaktuppgifter till alla syncentraler.

Här finns Synverksamheten

Avbeställa tolk

Du kan avbeställa tolk både via webben och med sms.

Avbeställ teckenspråkstolkar och skrivtolkar

Avbeställ taltjänsttolkar

uiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m