Verksamheter

Från och med den 1 januari har Habilitering & Hälsa en ny organisation. Sju tidigare verksamhetsområden har blivit två.

  • De fyra verksamhetsområdena inom Habiliteringen har blivit en regionövergripande habiliteringsverksamhet. Alla enheter kommer alltså att tillhöra Habiliteringen och de geografiska omådesbenämningarna försvinner.
  • Hörsel- Syn- och Tolkverksamheten bildar det andra verksamhetsområdet (HST-blocket). Tolkverksamheten planeras dock att gå in i det nya området först under maj månad.

Habiliteringen

Habiliteringen ger stöd och behandling till personer med:

  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • rörelsehinder
  • utvecklingsstörning
  • förvärvade hjärnskador

För att få stöd och behandling från Habiliteringen ska funktionsnedsättningen vara varaktig och ge betydande problem i vardagen. Behovet av vård ska vara aktuellt. Habiliteringen ger också stöd till patientens närstående.

Habiliteringen - mer information

HST-blocket

HST-blocket ger stöd och behandling till personer med bestående hörselnedsättning/dövhet, dövblindhet, måttlig till svår synnedsättning eller blindhet. Personer  i alla åldrar är välkomna till oss. Vi ger också stöd till patientens närstående. Under våren kommer Tolkverksamheten att gå in i HST-blocket.

Hörselverksamheten - mer information

Synverksamheten - mer information

Tolkverksamheten

Tolkverksamhetens tolkservice vänder sig till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade.

Tolkverksamhetens taltjänst vänder sig till personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Tolkverksamheten vänder sig också till dem som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

Tolkverksamheten 

uiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m