Verksamhet

Habiliteringen

Habiliteringen ger stöd och behandling till personer med:

  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • rörelsehinder
  • utvecklingsstörning
  • förvärvade hjärnskador

För att få stöd och behandling från Habiliteringen ska funktionsnedsättningen vara varaktig och ge betydande problem i vardagen. Behovet av vård ska vara aktuellt. Habiliteringen ger också stöd till patientens närstående.

Habiliteringen - mer information

Hörsel-, syn- och tolkverksamheten

HST-blocket ger stöd och behandling till personer med bestående hörselnedsättning/dövhet, dövblindhet, måttlig till svår synnedsättning eller blindhet. Personer i alla åldrar är välkomna till oss. Vi ger också stöd till patientens närstående. Tolkverksamhetens tolkservice vänder sig till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade.Tolkverksamhetens taltjänst vänder sig till personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkverksamheten vänder sig också till dem som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

Hörselverksamheten - mer information

Synverksamheten - mer information

Tolkverksamheten 

uiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m