Miljöarbetet inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har cirka 1000 anställda på 45 arbetsplatser runt om i regionen. Riktlinjer för Habilitering & Hälsas miljöarbete 2014-2016 utgår ifrån Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016. Hur vi lyckas redovisas årligen i förvaltningens  årsredovisningen.

Viktiga mål är

  • Vid utgången av 2016 ska andelen leasingbilar som går på förnybar energi vara 90 %
  • Andelen resta mil med privat bil ska ska utgöra högst 10 % av totalt antal resta mil i tjänsten år 2016 
  • Pappersförbrukningen ska minska med 10 % per år

Åtgärder för att nå målenMiljöbil

  • Vi samåker och reser allt mer med kollektivtrafiken
  • Vi arbetar mer via telefon- och videokonferenser
  • Vi kopierar och skriver ut dubbelsidigt
  • Vi byter till energisparlampor
  • Vi släcker lamporna när vi inte är i rummen
  • Vi stänger av datorer och maskiner över natten
  • Vi källsorterar vårt avfall

 

Resultat för 2013

Antalet körda mil minskade med 18,8 % 
Antalet resta mil med flyg minskade med 34 %

 

 

Kontakt

Miljösamordnare
Inger Larsson

Telefon
031-339 37 30
E-post
This is a mailto link

uiqt|wBqvomz5ui5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5ui5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m