Miljöarbetet inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har cirka 1000 anställda på 45 arbetsplatser runt om i regionen.Västra Götalandsregionens miljöpolicy och mål för miljöarbete ligger till grund för de riktlinjer vi skapat för åren 2008 -2011. Hur vi lyckas redovisas årligen i förvaltningens  årsredovisningen.

Viktiga mål är

 • Att minska antalet körda mil med 3% per år
 • Att minska pappersanvändning med 3% per år
 • Att minska energiförbrukning. med 3% per år

Åtgärder för att nå målenMiljöbil

 • Vi samåker och reser allt mer med kollektivtrafiken
 • Vi leasar enbart miljöbilar
 • Vi arbetar mer via telefon- och videokonferenser
 • Vi kopierar och skriver ut dubbelsidigt
 • Vi byter till energisparlampor
 • Vi släcker lamporna när vi inte är i rummen
 • Vi stänger av datorer och maskiner över natten
 • Vi samlar in returpapper och sorterar sopor
 • Vi arrangerar regelbundet miljöutbildning för all personal

Resultat för 2010

Antalet körda mil minskade med hela 11,8 %
Pappersförbrukningen ökade dessvärre med 17,3 %
Energiförbrukningen var inte mätbar under 2010.

Resultat för 2009

Antalet körda mil minskade med 6% 
Pappersförbrukningen minskade inte.
Energiförbrukningen på de mätbara enheterna minskade med 45%

 

 

Kontakt

Miljösamordnare
Inger Larsson

Telefon
031-339 37 30
E-post
This is a mailto link

uiqt|wBqvomz5ui5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5ui5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m