Miljöarbetet inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har cirka 1000 anställda på 55 arbetsplatser runt om i regionen. Våra riktlinjer för miljöarbete utgår från Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016. Hur vi lyckas redovisas i årsredovisningen.

Viktiga mål är

  • Vid utgången av 2016 ska andelen leasingbilar som går på förnybar energi vara 90 %
  • Andelen resta mil med privat bil ska ska utgöra högst 10 % av totalt antal resta mil i tjänsten år 2016 
  • Pappersförbrukningen ska minska med 10 % per år

Åtgärder för att nå målenMiljöbil

  • Vi samåker och reser allt mer med kollektivtrafiken
  • Vi arbetar mer via telefon- och videokonferenser
  • Vi kopierar och skriver ut dubbelsidigt
  • Vi byter till energisparlampor
  • Vi släcker lamporna när vi inte är i rummen
  • Vi stänger av datorer och maskiner över natten
  • Vi källsorterar vårt avfall

 

Resultat för 2014

Antalet resta km med flyg minskade med 57 %
Det totala antalet körda km har under 2014 minskat med 3 % jämfört med 2013
Andelen leasingbilar vid årsskiftet som uppfyller regionens miljökrav är 80 %.  

Kontakt

Maria Johansson
Miljösamordnare
070-2069345
 

uiqt|wBuizqi5k5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5k5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m