Organisation

Organisation för Habilitering & Hälsa 2015

Habilitering & Hälsa har två verksamhetsområden, Habiliteringen och Hörsel, Syn, Tolk.

I Hörsel, Syn, Tolk ingår de tidigare Synverksamheten, Hörselverksamheten och Tolkverksamheten. 

Förvaltningschefen Mikael Forslund ansvarar för verksamheten inom Habilitering & Hälsa. Varje verksamhet har en verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef. Kansliet fungerar som ett stöd för förvaltningschefen och verksamheterna. Kansliets personal arbetar i Mariestad, Vänersborg och Göteborg.

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschefen, administrativa chefen, ekonimichefen, HR-chefen, kommunikationschefen, verksamhetscheferna och biträdande verksamhetscheferna.

 

Synverksamheten Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Habiliteringen Skaraborg Habiliteringen Södra Älvsborg Habiliteringen Fyrbodal Tolkverksamheten Förvaltningskansli Förvaltningschef

uiqt|wBm%vi5o}ttjmzoH%vozmoqwv5{mm%vi5o}ttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m