Vision och värdegrund

Ikon för teckenspråk Teckenspråksversion: Vision och värdegrund (nytt fönster) 

Uppdrag: verksamhet av hög kvalitet

  • Vi utvecklar vården med fokus på hög tillgänglighet och patientsäkerhet
  • Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande
  • Vi utvecklar och tar aktivt del av ny kunskap
  • Vi erbjuder goda möten i vården
  • Vi bedriver vård på jämlika villkor
  • Vi är en attraktiv arbetsgivare

Vision

Vår vision är "Ett gott liv i en fungerande vardag". Vi vill medverka till att personer med funktionsnedsättning som upplever hinder i miljön får ökade möjligheter att leva ett gott liv. Det uppnås genom en utvecklingsinriktad habilitering, rehabilitering och tolkverksamhet, som skapar förutsättningar för större delaktighet och tillgänglighet i samhället.

Värdegrund

Varje människa är unik och värdefull, och bemöts med omtanke och respekt. Vårt förhållningssätt bygger på öppenhet och delaktighet.

Verksamhetsidé

Vi ser möjligheter för dig, vi kan funktionsnedsättningar.

uiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m