Här finns vi

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen. Vi har flera mottagningar med specialistkompetens inom habilitering, syn-, hörsel- och tolkverksamhet. Genom samverkan och ett utvecklingsinriktat, tvärprofessionellt arbete bidrar vi till ökad delaktighet för individen.

Karta

 

Tolkverksamheten - Vilken tolk behöver du?

Teckenspråkstolk - Dövblindtolk - en teckenspråkstolk tolkar på teckenspråk och svenska mellan hörande och döva. En dövblindtolk tolkar för en person som ser och hör dåligt. Tolkningen kan då se ut på olika sätt, beroende på hur personen hör eller ser.

Beställ Teckenspråkstolk - Dövblindtolk

Skrivtolk - TSS-tolk - en skrivtolk tolkar genom att skriva vad som sägs till en person med en hörselskada eller dövhet, som sen själv pratar och har svenska som sitt språk. I TSS-tolkning , tecken som stöd, lånar man tecken från teckenspråket och använder det som stöd för läppavläsning. Till skillnad från teckenspråk så följer TSS-tolken den svenska grammatiken.  

Beställ Skrivtolk - TSS-tolk

Tolk från Taltjänst - En tolk som tolkar för personer som har ett otydligt tal, svårigheter att hitta ord eller läs-och skrivsvårigheter.

Beställ tolk från Taltjänst

uiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m