Informationsmaterial

Här hittar du allt informationsmaterial från Habilitering & Hälsa. Du kan också beställa böcker och film. Saknar du någon information eller har frågor om vårt material, kontakta kommunikationsavdelningen.

En hög med böcker.

Kontakt

Habilitering & Hälsa
Kommunikationsavdelningen
Box 306
462 23 Vänersborg

Telefon
010-441 47 54

Texttelefon
Ring förmedlingstjänst,
tfn 020- 600 600

E-post
 

Fax
010-435 73 56

uiqt|wBqvnw5pwpH%vozmoqwv5{mqvnw5pwpH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m