Att få stöd och behandling

Habilitering & Hälsa ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi erbjuder också tolkservice till personer med nedsatt hörsel, och taltjänst till personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Ett barn och en tonårskille

Barn och ungdomar

 

medelålders kvinna

Vuxna

Du kan få hjälp med att behålla och utveckla:

  • rörelseförmågan
  • språklig förmåga
  • förmågan att se, höra och tala
  • social förmåga

Vi arbetar också med:

  • att prova ut hjälpmedel
  • råd inför bostadsanpassning och annan miljöanpassning
  • information om den egna funktionsnedsättningen
  • samtalsstöd när du behöver någon att prata med
  • information om vilket stöd och vilka bidrag man kan få från annat håll 

Information och stöd till andra

I samråd med dig kan vi informera om funktionsnedsättningen och vilka behov som finns, exempelvis till myndigheter eller dagliga verksamheter och gruppbostäder. Vi kan också ge råd och stöd till föräldrar och andra närstående.

Sidan är bearbetad enligt våra regler för tydlig svenska.    

uiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m