Synpunkter och klagomål

Om du är missnöjd med de insatser du får från Habilitering & Hälsa ska du i första hand prata med den behandlare du har kontakt med eller behandlarens chef. Du kan också kontakta verksamhetschefen i den verksamhet där du fått stöd och behandling.

Ett par av våra verksamheter tar också emot synpunkter och klagomål via webben.

Lämna synpunkter på Hörselverksamheten

Lämna synpunkter på Tolkverksamheten

Att mer formellt klaga på och anmäla en verksamhet

Om du mera formellt vill klaga på eller anmäla en verksamhet, kan du göra på olika sätt. Patientnämnden, Patientförsäkringen och Socialstyrelsen tar emot klagomål inom sjukvården. Patientnämnden tar även hand om klagomål som rör kommunens omsorgsverksamheter.

Patientnämnden

Patientförsäkringen 

Socialstyrelsen 

Att överklaga ett beslut

Har du ansökt om ínsatser enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) men fått avslag? Då kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Skicka din överklagan till oss, så skickar vi den vidare till Förvaltningsrätten.

Att överklaga ett beslut - mer information

Sidan är bearbetad enligt våra regler för tydlig svenska.    

Verksamhetschefer

Habiliteringen Fyrbodal
Anna Kågesson
Tfn 0521-120 60
Mobil 0705-11 59 67
E-post This is a mailto link

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän
Annika Sundqvist
Mobil 0705-48 24 00
E-post This is a mailto link

Habiliteringen Skaraborg
Urban Johansson
Mobil 708-52 33 73
E-post This is a mailto link

Habiliteringen Södra älvsborg
Rune Johansson
Tfn 033-616 26 27
Mobil 0708-411551
E-post This is a mailto link

Hörsel- och dövverksamheten
Gunilla Jansson
Tfn 033-616 23 80
Mobil 070-516 23 80
E-post This is a mailto link

Synverksamheten
Ingvar Wennermark
Tfn 0521-27 60 99
Mobil 070-282 58 52
E-post This is a mailto link 

Tolkverksamheten
Verksamhetschef
Sylvia Lång 
Tfn 0520 - 894 67 
Mobil 070 - 357 05 00
E-post This is a mailto link 

uiqt|wBivvi5siom{wvH%vozmoqwv5{mivvi5siom{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5{}vly%v}q{|H%vozmoqwv5{mivvqsi5{}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB}zjiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m}zjiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}vm5t5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mz}vm5t5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5riv{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvo%viz5%wmvvmzuizsH%vozmoqwv5{mqvo%viz5%wmvvmzuizsH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%yt%vqi5tivoH%vozmoqwv5{m{%yt%vqi5tivoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m