Synpunkter och klagomål

Om du är missnöjd med de insatser du får från Habilitering & Hälsa ska du i första hand prata med den behandlare du har kontakt med eller behandlarens chef. Du kan också via post eller telefon kontakta verksamhetschefen i den verksamhet där du fått stöd och behandling.

Ett par av våra verksamheter tar också emot synpunkter och klagomål via webben.

Lämna synpunkter på Hörselverksamheten

Lämna synpunkter på Tolkverksamheten

Att mer formellt klaga på och anmäla en verksamhet

Om du mera formellt vill klaga på eller anmäla en verksamhet, kan du göra på olika sätt. Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tar emot klagomål inom sjukvården. Patientnämnden tar även hand om klagomål som rör kommunens omsorgsverksamheter.

Patientnämnden

Patientförsäkringen (vårdskador)

IVO

Mer information på 1177 Vårdguiden

Om man inte är nöjd med vården

Sidan är bearbetad enligt våra regler för tydlig svenska.    

Verksamhetschefer

Habiliteringen
Annika Sundqvist 
Mobil 0705-48 24 00
E-post This is a mailto link

Hörsel Syn Tolk
Gunilla Jansson
Tfn 033-616 23 80
Mobil 070-516 23 80
E-post This is a mailto link

uiqt|wBivvqsi5{}vly%v}q{|H%vozmoqwv5{mivvqsi5{}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5riv{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m