Synpunkter och klagomål

Är du missnöjd med insatsen du får från Habilitering & Hälsa? Prata först med din behandlare eller med behandlarens chef. Du kan också via post eller telefon kontakta verksamhetschefen i den verksamhet där du fått stöd och behandling. Hörsel- och tolkverksamheten tar också emot synpunkter och klagomål via webben.

Lämna synpunkter på Hörselverksamheten

Lämna synpunkter på Tolkverksamheten

Formell klagan eller att anmäla en verksamhet

Om du mer formellt vill klaga på eller anmäla en verksamhet, kan du göra på olika sätt. Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tar emot klagomål inom sjukvården. Patientnämnden tar även hand om klagomål som rör kommunens omsorgsverksamheter.

Patientnämnden

Patientförsäkringen (vårdskador)

IVO

Mer information på 1177 Vårdguiden

Om du inte är nöjd med vården

Sidan är bearbetad enligt våra regler för tydlig svenska.    

Verksamhetschefer

Habiliteringen
Annika Sundqvist 
Mobil 0705-48 24 00
E-post  

Hörsel Syn Tolk
Gunilla Jansson
Tfn 033-616 23 80
Mobil 070-516 23 80
E-post  

uiqt|wBivvqsi5{}vly%v}q{|H%vozmoqwv5{mivvqsi5{}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5riv{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m