Vem tar vi emot?

Habilitering & Hälsa ger hjälp och stöd till personer som har medfödda eller varaktiga funktionsnedsättningar.

Habiliteringen

Habiliteringen ger stöd och behandling till personer med:

  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel autism och Aspergers syndrom
  • rörelsehinder
  • utvecklingsstörning

Habiliteringen ger också stöd till patientens närstående.

Läs mer om Habiliteringen

Hörselverksamheten

Hörselverksamheten ger stöd och behandling till personer som har nedsatt hörsel, som är döva eller dövblinda. Vi tar emot personer i alla åldrar och ger också stöd till patientens närstående.

Läs mer om Hörselverksamheten

Synverksamheten 

Synverksamheten ger stöd och behandling till personer som är blinda eller har en måttlig till svår synedsättning. Vi tar emot dig som:

  • har svårt att läsa vanlig text med glasögon och god belysning
  • har svårt att orientera och förflytta dig eller har motsvarande svårigheter i det dagliga livet.

Vi tar emot personer i alla åldrar och ger också stöd till patientens närstående.

Läs mer om synverksamheten

Tolkverksamheten

Tolkverksamhetens tolkservice vänder sig till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade.

Tolkverksamhetens taltjänst vänder sig till personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Tolkverksamheten vänder sig också till dem som kommer i kontakt med personer med dessa  funktionsnedsättningar.

Läs mer om Tolkverksamheten

Sidan är bearbetad enligt våra regler för tydlig svenska.    

uiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m