Funktionsnedsättningar

Socialstyrelsen säger att funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.

Här finns länkar med information om funktionsnedsättningar och olika diagnoser.  

Alla länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster

Autism och Aspergerförbundet

Autismforum

Barnplantorna

DHR - De handikappades riksförbund

FAS-föreningen (Fetalt Alkohol Syndrom)

Hjärnkraft Göteborg

Hjärnkrafts riksförening

Hjärtebarnsförbundet

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR

Riksförbundet Attention

Riksförbundet FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn DHB

Riksförbundet för sällsynta diagnoser

Riksförbundet Rörelsehindrade barn och ungdomar RBU

Självhjälp på vägen - information, stöd och hjälp vid funktionshinder 

Socialstyrelsen om ovanliga diagnoser 

Svenska Downföreningen 

Tillgänglighet utifrån funktionsnedsättning SPSM

1177 Sjukdomar och besvär

  

uiqt|wB%wmjzml5pij5pwpH%vozmoqwv5{m%wmjzml5pij5pwpH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m