Patientorganisationer

Socialstyrelsen säger att funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller på grund av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.

Här finns länkar till intresseorganisationer med information om olika funktionsnedsättningar och diagnoser.  

Alla länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Autism och Aspergerförbundet

Autismforum

Riksförbundet Attention

Dövhet och hörselnedsättning

Barnplantorna

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn DHB

DHR - De handikappades riksförbund

Hjärnskador

FAS-föreningen (Fetalt Alkohol Syndrom)

Hjärnkraft Göteborg

Hjärnkrafts riksförening

Hjärtfel

Hjärtebarnsförbundet

Intellektuell funktionsnedsättning

Riksförbundet FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Svenska Downföreningen 

Fysisk funktionsnedsättning

Neuroförbundet 

Riksförbundet Rörelsehindrade barn och ungdomar RBU

Självhjälp på vägen - information, stöd och hjälp vid funktionshinder 

Tillgänglighet utifrån funktionsnedsättning SPSM

Ovanliga diagnoser

Socialstyrelsen om ovanliga diagnoser 

Riksförbundet för sällsynta diagnoser


uiqt|wB%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{m%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m