Förskrivarutbildning för personal

Grundläggande förskrivarutbildning är ett ansvar för varje vårdgivare. Det är verksamhetschefen i respektive hälso- och sjukvårdsverksamhet som ansvarar för att du som förskrivare har kompetens för att förskriva personliga hjälpmedel. Förskrivarkompetens är ett livslångt lärande och man kan behöva ha olika delar av utbildning i olika faser av yrkeslivet.

Samarbetsrådet för hjälpmedel har tagit fram ett material som ligger till grund för en teoretisk grundläggande förskrivarutbildning. Strukturen för förskrivarutbildningen i Västra Götaland är en handledarbaserad utbildning som Samarbetsrådet tar fram, publicerar och ansvarar för att hålla materialet uppdaterat. 

Tanken är att materialet ska kunna passa för olika yrkeskategorier som förskriver hjälpmedel i Västra Götaland. Det framtagna materialet lämpar sig både för nyanställda och för mer vana förskrivare. 
Utbildningen är utformad i sex moduler och bör läsas in i förväg

Förbered dig innan utbildningen genom att gå igenom Handboken för förskrivning av hjälpmedel och gå igenom utbildningsmaterialet som finns i högerkolumnen.

Förskrivarutbildningar våren 2015

16 februari 09:30-16:00, Habilitering & Hälsa Ekelundsagatan 8

18 maj 09:30-16:00, Habilitering & Hälsa Ekelundsgatan 8

 

 

 

 

Kontakt

Erik Kullingsjö, Hjälpmedelssamordnare
Telefon: 0700-82 23 84
E-post:  

Kristina Nyström, Arbetsterapeut
Telefon: 0500-49 98 84
E-post: 

uiqt|wBmzqs5s}ttqvo{rwH%vozmoqwv5{mmzqs5s}ttqvo{rwH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBpwp5%wmjzml5pijH%vozmoqwv5{mpwp5%wmjzml5pijH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m