Att få kontakt via remiss

För att få kontakt med Habiliteringen krävs en remiss. Oftast har en läkare från en annan verksamhet skrivit denna. Du eller någon närstående kan också själv ta kontakt. Detta kallar vi egenremiss.

För att Habiliteringen ska anta en remiss eller en egenremiss krävs:

  • att patienten tillhör Habiliteringens målgrupp
  • att svårighetsgraden på funktionsnedsättningen är utredd
  • att det finns ett aktuellt behov av Habiliteringens stöd eller behandling

Här kan du ladda ner blanketter för egenremiss till:

Habiliteringen, barn och ungdom

Habiliteringen, vuxen

uiqt|wB%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{m%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m