Synverksamheten

ÖgaSynverksamheten arbetar med habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar med måttlig till svår synnedsättning eller blindhet. Vår målsättning är att förbättra livssituationen för människor med synnedsättning.

Remiss till Synverksamheten

För att få komma till Synverksamheten behövs remiss från ögonläkare.
Har du svårt att läsa med vanliga glasögon eller har du andra problem på grund av nedsatt syn? Då kan du be en ögonläkare undersöka om du har rätt att få hjälp av Synverksamheten.

Remisskriterier

Att kontakta synverksamheten via remiss

Patientavgifter

Intygsutfärdande


Bidrag till glasögon eller kontaktlinser

Västra Götalandsregionen ger bidrag för glasögon och kontaktlinser. För att få bidrag krävs ett recept från ögonläkare.

Information om Glasögonbidraget på 1177.se

Vid frågor om glasögon- och kontaktlinsbidraget kontakta:

Bodil Westerberg, tel. 010-441 32 80 Val 2 vid frågor om fakturering, bidragsregler eller blanketter
 
Ulrica Sterner, leg. optiker  tel. 031-759 22 86 vid optiska frågor
 

Frågor & svar

Vanliga frågor & svar om Synverksamheten

Kontakta Synverksamheten

Synverksamheten Borås

Synverksamheten Göteborg

Synverksamheten Skövde

Synverksamheten Vänersborg

 Sidan är bearbetad enligt våra regler för Tydlig svenska.

Nyheter från Synverksamheten

Kontakt

Verksamhetschef
Mattias Johansson
Telefon
033-616 15 59
Mobiltelefon
070-618 15 59
E-post
 

Chefssekreterare
Ewa Roy-Pettersson
Telefon
033-616 28 50
E-post
 

Biträdande Verksamhetschef
Anne Granath
Telefon
010-441 49 81
Mobiltelefon
070-312 44 90
E-post
 

uiqt|wBjwlqt5%wm{|mzjmzoH%vozmoqwv5{mjwlqt5%wm{|mzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqki5{|mzvmzH%vozmoqwv5{m}tzqki5{|mzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBui||qi{5{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui||qi{5{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5zw%y4xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5zw%y4xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5ozivi|pH%vozmoqwv5{mivvm5ozivi|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBoijzqmtti5om{ivoH%vozmoqwv5{moijzqmtti5om{ivoH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m