Vilken information har Tolkverksamheten om dig?

De uppgifter du lämnar (på teckenspråk)

De uppgifter du lämnar i samband med en tolkbeställning lagras hos Tolkverksamheten. Det sker enligt de lagar som styr informationshantering i offentlig verksamhet.


Tolkverksamheten lagra uppgifter (på teckenspråk)

Tolkverksamheten lagrar uppgifter om beställda uppdrag och utförda uppdrag. Dessa uppgifter är:

  • Information om beställaren och vem/vilka som är i behov av tolkservice.
  • Information om tid och plats för uppdraget.
  • Information om tolkmetod och ev. specifika behov av anpassning för tolkanvändaren.


Syftet med att lagra information (på teckenspråk)

Syftet med att lagra information om dig är att man skall kunna ge en god och säker tolkservice samt följa upp verksamheten och kvaliteten i
denna. De uppgifter som lagras används till exempel i statistiksystemet för planering, utveckling och ekonomiuppföljning.


Sekretess och behörighetssystem på teckenspråk

Sekretess och behörighetssystem reglerar vem som får tillgång till informationen. Personal som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att ta del av dem under tystnadsplikt. Du kan själv begära en utskrift av den information som finns om dig i tolkanvändarregistret


Vill du veta mera? (på teckenspråk)

Vill du veta mera?
Kontakta Tolkverksamhetens informatör Kent Augustsson

Telefon: tal/text 0500-38 15 82

Mobil: tal/sms/video 0703-570 530

E-post:   

uiqt|wBsmv|5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{msmv|5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mi{i5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m