Tolktjänst

Väg med vägskylt för mötesplats

Tolktjänst rikar sig till döva, personer med dövblindhet och personer med hörselnedsättning. Det är också en service för dig som kommer i kontakt med personer med de funktionsnedättningarna.

På Tolktjänst arbetar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

Teckenspråkstolkar tolkar med hjälp av teckenspråk som är ett eget språk. De flesta som använder teckenspråk har en medfödd hörselnedsättning.

Vuxendövtolkar skriver det som sägs så att personer med hörselnedsättning kan läsa det. 

Det kostar inget för tolkanvändaren att beställa tolkar från Tolktjänst.

Kontakt

Adress
Djupebäcksgatan 21
461 32  Trollhättan
Telefon
0771 - 700 700
Textelefon
0771 - 700 800
Fax
0520 - 894 77

uiqt|wBi{i5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mi{i5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m