Vuxna

Vi tar emot personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning.

Utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och asperger och andra funktionsnedsättningar

Vuxenhabiliteringen ger stöd och behandling till personer med bland annat utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och asperger. 

Så arbetar vi med vuxna

Här finns våra vuxenhabiliteringar

Habiliteringen - mer information


Hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet

Hörselverksamheten erbjuder diagnostisering, habilitering och rehabilitering, utprovning och anpassning av hörhjälpmedel och teknisk hjälp. 

Så arbetar vi med vuxna

Här finns våra hörselteam för vuxna

Hörselverksamheten - mer information

Hos Tolkverksamheten arbetar teckenspråkstolkar och vuxendövtolkar. Det är också en service för dig som kommer i kontakt med döva, dövblinda och hörselskadade. Tolktjänst arbetar med alla åldersgrupper i hela Västra Götaland. 

Tolktjänst


Synnedsättning och blindhet

Synverksamheten erbjuder habilitering och rehabilitering för personer med måttlig och svår synnedsättning samt blindhet. 

 

Så arbetar vi med vuxna

 

Synverksamheten - mer information

Här finns våra syncentraler

Borås

Göteborg

Skövde

Vänersborg


Funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk

Taltjänst erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Det är även en service för dig som möter människor med funktionsnedsättning som rör röst- tal- eller språk. Taltjänst arbetar med alla åldersgrupper i hela Västra Götaland.

Taltjänst

medelålders kvinna

uiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m