Ny broschyr ger personlig information till akutsökande

Från och med nästa vecka kommer patienter som söker vård på akutmottagningen på Kungälvs sjukhus att få en personlig informationsbroschyr om sitt besök. Broschyren är ett resultat av det utvecklingsarbete akutkliniken bedrivit i samarbete med kunskapscentrum för jämställd vård.
 
Den personliga informationsbroschyren, som delas ut vid ankomsten till mottagningen, kompletteras under besöket med information om prioritet, om det går bra att äta och dricka under väntetiden, läkarbedömning m.m.

Parallellt med den personliga informationsbroschyren har kliniken arbetat fram ett standardiserat arbetssätt vad gäller den muntliga informationen, som ska säkerställa att patienten får all relevant information.

Syftet med arbetet har varit att informationen ska upplevas lika bra av både kvinnor och män, samt att informationen överlag ska bli bättre. Arbetet fortsätter under våren med ytterligare insatser.

Läs mer:

uiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{mivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m