För besökare

Besökstider

Avdelning 1–3: alla dagar kl. 14.00–19.00

Avdelning 5: alla dagar kl. 13.00–19.00

Avdelning 6: vardagar kl. 15.00–19.00, helger kl. 14.00–19.00

Avdelning 7–8: alla dagar kl. 14.00–19.00

Avdelning 9–12: alla dagar kl. 13.00–19.00

Blommor

På många av våra vårdavdelningar vill man inte att besökande har med sig blommor till patienterna. Det är många som får allergiska besvär av blommor. Fråga gärna personalen på avdelningen om det är lämpligt att ta med blommor.

Parfym

Många människor är överkänsliga mot parfym och andra starka dofter. Vi är tacksamma om du som besökare tar hänsyn till detta.

Tobak

Hela sjukhuset, både inomhus och utomhus, är ett rökfritt område. Utomhus finns tre rökkurer i vilka rökning är tillåten. Fråga gärna personalen var dessa är belägna.

Fotografering

På sjukhuset råder ett generellt förbud mot fotografering och filmning av hänsyn till patientsekretess samt anhörigas, besökares och de anställdas integritet. Det är inte tillåtet att ta några fotografier eller filma utan medverkandes samtycke.

Läs mer

uiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m