Sjukhusbibliotek

Bibliotekshylla

Kungälvs sjukhusbibliotek har till uppgift att ge biblioteksservice till patienter och personal vid sjukhuset.

Biblioteket erbjuder skönlitteratur, facklitteratur, tidskrifter och ljudböcker. Du kan välja mellan att låna eller att läsa på plats i biblioteket. I biblioteket finns det även tillgång till en dator för informationssökning via internet.

Vi besöker också vårdavdelningarna med en bokvagn för personlig service till patienterna.

Biblioteket ligger i entréplan. Välkommen att besöka oss!

Öppettider

Måndag–fredag kl. 12.00–16.00

Personal

Björn Gustafsson, bibliotekarie
Tfn 0303–988 32
E-post:  

uiqt|wBjrwzv5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mjrwzv5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{mivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m