Akutsjukvård

Ingången till akutmottagningen, Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus akutmottagning tar emot akut, svårt sjuka patienter som är äldre än 16 år.

Akutmottagningen är öppen dygnet runt, med undantag för psykiatrin som bedriver akutmottagning kl. 8.00–20.00. Övrig tid hänvisas psykiatripatienter till psykiatrin på Östra sjukhuset. Vid behov av telefonrådgivning, kontakta sjukvårdsrådgivningen på tfn 1177.

Vem kan söka vård på akutmottagningen?

Akutmottagningen tar emot akut, svårt sjuka patienter som är äldre än 16 år med åkommor inom någon av specialiteterna invärtesmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, geriatrik/rehabilitering eller psykiatri.

Om du däremot söker för åkommor inom specialiteterna gynekologi, hud, ögon eller öron/näsa/hals ska du vända dig till primärvården eller en akutmottagning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller NU-sjukvården.

Kungälvs sjukhus har inga barnläkare och kan därför inte ta emot barn/unga. Patienter som är 16 år eller yngre ska i stället söka till Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Om du är osäker på vart du ska vända dig – ring gärna 1177 Vårdguiden, som kan hänvisa dig till rätt mottagning. Vi gör vårt bästa för att få så korta väntetider som möjligt och du kan hjälpa oss genom att söka "rätt" instans. Vid mindre allvarliga sjukdomar hänvisar vi till vårdcentral alternativt till Närhälsan Kungälv jourcentral.

Ta med dig

När du uppsöker akuten är det bra om du tar med dig en lista där du skrivit ned dina aktuella mediciner. Du kan också ta med dig tabletterna eller en bild på dem.

Vi som arbetar här

Akutkliniken har ca 31 000 akutbesök årligen varav dryga 10 000 leder till inläggningar. På akutkliniken arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare, totalt ca 75 personer. Läkarna kommer från de olika specialiteterna medicin, kirurgi/ortopedi och psykiatri. Tillsammans gör vi det bästa för att omhänderta dig.

Journalkopior

Förfrågningar rörande journalkopior etc. görs direkt till respektive specialitets journalarkiv.
Medicin: tfn 0303-981 52 (röstbrevlåda, öppen dygnet runt)
Kirurgi/ortopedi: tfn 0303-986 66, mån, tis, tors, fre kl. 8.00–14.00

Verksamhetsansvariga

Najmy Olsson, verksamhetschef akutkliniken
E-post:  
Tfn 0303–984 32

Ulrika Jonsson Milusic, vårdenhetschef
E-post:  
Tfn 0303-98749

Malin Wickelgren, vårdenhetschef
E-post:  
Tfn 0303-982 01

Ann Gabrielsson, enhetschef sekretariat
E-post:  
Tfn 0303-987 43

Ann-Christine Hesselmar, enhetschef sekretariat
E-post:  

Lena Edemell, enhetschef sekretariat
E-post:  

Tjänstgörande sektionsledare
Tfn 0303-982 11

uiqt|wBviru%y5wt{{wvH%vozmoqwv5{mviru%y5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5uqt}{qk4rwv{{wvH%vozmoqwv5{m}tzqsi5uqt}{qk4rwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5%wqksmtozmvH%vozmoqwv5{muitqv5%wqksmtozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5j5oijzqmt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5j5oijzqmt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivsq5pm{{mtuizH%vozmoqwv5{mivsq5pm{{mtuizH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5mlmumttH%vozmoqwv5{mtmvi5mlmumttH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m