Akutsjukvård

Ingången till akutmottagningen, Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus akutmottagning tar emot akut, svårt sjuka patienter som är äldre än 16 år.

Akutmottagningen är öppen dygnet runt, med undantag för psykiatrin som endast bedriver akutmottagning kl. 8.00–20.00. Övrig tid hänvisas psykiatripatienter till psykiatrin på Östra sjukhuset. Vid behov av telefonrådgivning, kontakta sjukvårdsrådgivningen på tfn 1177.

Akutmottagningen tar emot akut, svårt sjuka patienter som är äldre än 16 år. Barn/unga hänvisas till Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Akutkliniken har ca 31 000 akutbesök årligen varav dryga 10 000 leder till inläggningar. Vi gör vårt bästa för att få så korta väntetider som möjligt och du kan hjälpa oss genom att söka "rätt" instans. Vid mindre allvarliga sjukdomar hänvisar vi till vårdcentral alternativt till Närhälsan Kungälv jourcentral.

På akutkliniken arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare, totalt ca 75 personer. Läkarna kommer från de olika specialiteterna medicin, kirurgi/ortopedi och psykiatri. Tillsammans gör vi det bästa för att omhänderta dig.

Förfrågningar rörande journalkopior etc. görs direkt till respektive specialitets journalarkiv.

Verksamhetsansvariga

Mats Dahl, verksamhetschef akutkliniken
Tfn 0303-982 01

Naimy Olsson, vårdenhetschef akutmottagningen
Tfn 0303–984 32

Tjänstgörande sektionsledare
Tfn 0303-982 11

uiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{mivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m