Geriatrik och rehabilitering

Geriatrik- och rehabiliteringsklinikens huvudinriktning är akut äldresjukvård.

Vi utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta och långvariga sjukdomstillstånd. Detta sker för patienter som är inneliggande såväl som vid vår mottagning.

Kliniken täcker även behovet av sjukgymnastik, arbetsterapi, kuratorsverksamhet och logopedi vid kirurg-/ortopedkliniken och medicinkliniken. Vid kliniken finns också smärtmottagning och ljusbehandlingsenhet för hudsjukdomar. 

Verksamhetsansvarig

Jacob Wulfsberg, verksamhetschef
Tfn 0303-989 42

uiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m