Avancerad vård i hemmet (AVH)

Person i AVH-teamet på väg till hembesök

Avancerad vård i hemmet (AVH) är en vårdform som bedrivs gemensamt av kommuner, primärvård och sjukhus i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

Verksamheten syftar till att förbättra möjligheterna för att patienter med behov av avancerad vård också ska kunna få den i hemmet. AVH-teamet utgår från Kungälvs sjukhus (geriatrik- och rehabkliniken) och bemannas av fyra sjuksköterskor som arbetar dagtid, måndag–fredag. Tillgång till läkare finns för konsultation och eventuellt hembesök.

Teamet fungerar konsultativt och övertar inte det medicinska patientansvaret.

Huvuduppgifter

Teamets huvuduppgifter är att:

 • fungera som en extra resurs för patient och personal i svåra situationer,
 • bereda möjlighet för kroniskt svårt sjuka och palliativa patienter att vårdas hemma,
 • stödja hemsjukvård, primärvård och sjukhus i komplicerade frågor samt vara ett stöd i dagliga problem som kan uppstå i vården kring patienten,
 • bygga upp ett kontaktnät runt patienten och arbeta över gränserna mellan olika vårdgivare, dvs. mellan
  sjukhus, kommun och primärvård, samt
 • erbjuda utbildning för personal inom hemsjukvården, hemtjänsten, primärvården och på sjukhuset.

Teamets arbete

AVH-teamet arbetar bland annat med att:

 • ge blod/trombocyter i hemmet,
 • följa upp insatt medicinering vid till exempel symtomlindring av palliativa patienter,
 • ge TENS-behandling vid svårläkta sår, samt
 • stötta framför allt hemsjukvården – dels via telefon, dels genom gemensamma hembesök.

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 98559
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:00
uiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m