Medicin

Rond på medicinkliniken

På medicinkliniken vårdas patienter med akuta och kroniska medicinska sjukdomstillstånd.

Medicinkliniken omfattar specialiteterna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och hormonsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, blodsjukdomar och lungsjukdomar.

På medicinkliniken arbetar 150 personer, fördelade på vårdavdelningarna 7 och 8 samt avdelning 1 (medicinska vårdplatser), medicinmottagningen och dagvårdsenheten. Kliniken ansvarar också för läkarbemanningen på akutmottagningens medicindel.

Kvalitet och utveckling

Stor vikt läggs på kvalitets- och utvecklingsarbete. Den medicinska kvalitén mäts via kvalitetsregister. Tonvikten på utvecklingsarbetet läggs på arbete i tvärprofessionella team inom varje specialitet. En verksamhetsutvecklare finns på kliniken.

Avdelningarna arbetar mot mera patientcentrerad vård med fokus på patientsäkerhet och värnande om patientens integritet.

Verksamhetsansvarig

Ann Törnell
Ann Törnell, verksamhetschef
Tfn 0303-980 15

Medicinkliniken

Besöksadress
Lasarettsgatan
442 34 Kungälv

Kontakta oss

E-post
uiqt|wBumlqkqvstqvqsmv5s{pH%vozmoqwv5{mumlqkqvstqvqsmv5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m