Medicin

Rond på medicinkliniken

På medicinkliniken vårdas patienter med akuta och kroniska medicinska sjukdomstillstånd.

Medicinkliniken omfattar specialiteterna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och hormonsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, blodsjukdomar och lungsjukdomar.

På medicinkliniken arbetar 150 personer, fördelade på vårdavdelningarna 7 och 8 samt avdelning 1 (medicinska vårdplatser), medicinmottagningen och dagvårdsenheten. Kliniken ansvarar också för läkarbemanningen på akutmottagningens medicindel.

Kvalitet och utveckling

Stor vikt läggs på kvalitets- och utvecklingsarbete. Den medicinska kvalitén mäts via kvalitetsregister. Tonvikten på utvecklingsarbetet läggs på arbete i tvärprofessionella team inom varje specialitet. En verksamhetsutvecklare finns på kliniken.

Avdelningarna arbetar mot mera patientcentrerad vård med fokus på patientsäkerhet och värnande om patientens integritet.

Statistik

År 2010 vårdades ca 4000 patienter på medicinkliniken, vid totalt 4458 vårdtillfällen. Medelvårdtiden var 4,2 dagar. På klinikens mottagning och dagvårdsenhet gjordes under samma tid 9970 besök till läkare, sjuksköterskor, dietister, biomedicinska analytiker och undersköterskor.

Verksamhetsansvarig

Ann Törnell
Ann Törnell, verksamhetschef
Tfn 0303-980 15

Medicinkliniken

Besöksadress
Lasarettsgatan
442 34 Kungälv

Kontakta oss

E-post
This is a mailto link
uiqt|wBumlqkqvstqvqsmv5s{pH%vozmoqwv5{mumlqkqvstqvqsmv5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{mivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m