Avdelning 8

Läkare, sjuksköterska och undersköterska samtalar med patient under ronden.

Avdelning 8 är en allmänmedicinsk avdelning. Vi vårdar patienter med blodsjukdomar, diabetes, hormonsjukdomar, mag- och leversjukdomar och arytmier.

Vi har även patienter med hjärt- och kärlsjukdomar samt patienter som ska utredas för olika medicinska diagnoser. Vi vårdar patienter inför och efter pacemakerinläggning, kranskärlsröntgen och by-pass-operationer.

Avdelningen har 25 vårdplatser fördelade på tre vårdlag. På avdelningen har vi ett nära samarbete med alla professioner, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ronden genomförs på en expedition tillsammans med sjuksköterska, undersköterska och läkare. Vill du ha en närstående med är detta välkommet.

Telefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon på avdelningen. Vi ber dig visa hänsyn till medpatienterna genom att ha låg ringsignal och inte ringa sent på kvällar eller nätter. Det finns också möjlighet att hyra en telefon att ha vid sängbordet. Faktura för hyra och samtalskostnad skickas då hem till dig.

Radio, tv och internet

I dagrummet finns en gemensam tv och i sängbordet finns en radio. Har du t.ex. en surfplatta, dator eller smarttelefon är du välkommen att koppla upp dig och surfa gratis på vårt öppna nätverk (VGR Publikt).

Kläder och tillhörigheter

På avdelningen finns patientkläder att låna. Det går också bra att använda sina egna kläder om så önskas. Avdelningen ansvarar inte för privata tillhörigheter. Ett låsbart skåp finns i patientgarderoben på salen.

Besök och kontakt

Vi har besökstid kl. 14.00–19.00 varje dag. Det är bra om dina anhöriga samordnar så att en av dem fungerar som kontaktperson när det gäller information som ska lämnas kring dig.

Måltider

Måltiderna på avdelningen serveras vid följande tider:
08.00 Frukost
11.00 Förmiddagskaffe
12.30 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe
16.30 Middag
19.00 Kvällskaffe

Vårdenhetschefer

Vårdenhetschef Christina Andersson
Christina Andersson
Tfn 0303-983 64

Anna-Karin Moberg
Anna-Karin Moberg
Tfn 0303-981 97

Besök

Besöksadress
Lasarettsgatan
442 34 Kungälv

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 98538
uiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m