Diabetes och hormonsjukdomar

Sjuksköterka visar hjälpmedel på diabetesmottagningen.

Till diabetesmottagningen kommer i första hand patienter med diabetes typ I, men även patienter med svårbehandlad diabetes typ II. Patienter med hormonrelaterade sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar utreds och behandlas av läkare på den endokrinologiska mottagningen.

Diabetesmottagningen

Hit kommer framför allt patienter med typ I diabetes och även vissa patienter med svårbehandlad typ II diabetes som remitteras till oss från vårdcentralen. Oftast sker två besök per år, varannan gång till läkare och varannan gång till diabetessjuksköterska. Diabetes är en kronisk sjukdom där det är viktigt att behandlingen är välreglerad för att undvika komplikationer på lång sikt.

En diabetespatient får själv ta mycket ansvar för sin dagliga behandling i hemmet. Målsättningen med vården på diabetesmottagningen är därför att utbilda patienten för att klara detta samt att vara ett stöd och ett bollplank. Vid återbesöken kontrollerar vi även våra patienter genom blodprover, olika mätningar samt undersökningar för att tidigt upptäcka tecken på komplikationer till diabetessjukdomen och då kunna sätta in förebyggande behandling.

Diabetesteamet
På mottagningen finns även ett diabetesteam som ansvarar för att utveckla diabetesvården. Teamet består av diabetesläkare, dietist, fotvårdsterapeut, sekreterare, diabetessjuksköterskor och vid behov sker samarbete med kurator. Diabetesläkare har kompetens inom både diabetessjukdomar och inom hormon- och ämnesomsättningsjukdomar (endokrinologi).

Fotvård
Inom diabetesverksamheten finns en fotverksamhet som ordnar s.k. fotrond en gång per månad. Där kan patienter med medicinska fotproblem få en bedömning. Medverkande yrkeskategorier vid fotronden är diabetesläkare, ortoped, ortopedtekniker, diabetessjuksköterskor och medicinsk fotterapeut. Medicinsk fotterapeut har mottagning två halvdagar varje vecka.

Endokrinmottagning

Specialist i endokrinsjukdomar utreder och behandlar patienter med hormonsjukdomar, dvs. överskott eller brist på olika hormoner i kroppen. Hormoner frisätts från olika körtlar i kroppen och är styrämnen i kroppen. Hormoner reglerar många vitt skilda funktioner i kroppen; bl.a. sexualfunktion, fortplantning, saltbalans och ämnesomsättning.

För att komma hit

För att komma till diabetesmottagning, endokrinmottagning eller till medicinsk fotterapeut  behövs en remiss.

Diabetesmottagningens sjuksköterskemottagning finns på entréplanet, vid hiss B. Anmälan till såväl läkarmottagning som sjuksköterskemottagning görs på medicinmottagningen, som ligger på entréplanet.

Besök

Besöksadress
Lasarettsgatan
442 34 Kungälv

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 98534
Telefontid
Måndag-Fredag 10:00-11:00
Postadress
Kungälvs sjukhus Medicinmottagningen

442 83 Kungälv
uiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m