Mag-/tarmsjukdomar

Inom specialiteten mag-/tarmsjukdomar (gastroenterologi) behandlas och utreds sjukdomar i mag-/tarmkanalen, t.ex. Morbus Chron, ulcerös kolit, leversjukdomar, celiaki och IBS (irritable bowel syndrom).

Mottagningverksamheten inom mag-/tarmsjukdomar finns på medicinmottagningen samt på den medicinska dagvårdsenheten.

Gastroteamet

Gastroteamet svarar på frågor om tarmsjukdomar, läkemedel, gastro- och koloskopier. Teamet utreder och behandlar också patienter med olika mag-/tarmsjukdomar. I gastroteamet arbetar läkare, sjuksköterskor, dietist och sekreterare.

För att komma hit

För att komma till gastroenhetens läkare behövs remiss. Gastroteamet tar emot patienter som behandlas av läkare på sjukhusets medicinklinik.

Gastroteamet finns på den medicinska dagvårdsenheten, plan 6, vid hiss C.

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-15:00
Besöksadress
Lasarettsgatan
442 34 Kungälv

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 98423
Telefontid
Måndag-Fredag 08:30-09:30
Postadress
Kungälvs sjukhus Medicinsk dagvårdsenhet

442 83 Kungälv
uiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m