Psykiatrisk öppenvård i Stenungsund och Tjörn

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Stenungsund/Tjörn vänder sig till patienter från 18 år och uppåt med tillstånd såsom svåra depressioner, bipolära tillstånd, affektiva psykoser, ångestrelaterade tillstånd såsom tvångssyndrom, social fobi, generaliserad ångest och svårare paniksyndrom, svåra kristillstånd inklusive posttraumatiskt stressyndrom, utmattningsreaktioner och djupgående personlighetsstörningar.

För att komma till mottagningen kan man dels bli remitterad, dels söka själv. Vår verksamhet är huvudsakligen planerad, men vi kan i akuta fall erbjuda/hänvisa till kontakt med psykiatrisk specialistkompetens. Upptagningsområdet omfattar Stenungsunds och Tjörns kommuner.

Vi erbjuder medicinsk, psykologisk och social utredning/behandling. Behandlingen kan bestå av medicinering, stödsamtal, familje/nätverksarbete, psykoterapi, psykiatrisk arbetsterapi och sjukgymnastik, omvårdnad, vårdplaneringar, hembesök och telefonrådgivning. Vi arbetar i team där man har tillgång till de olika professionernas kompetens och som består av arbetsterapeut, kuratorer, läkare, psykologer, sjukgymnast, sjuksköterskor och teamsekreterare.

Öppenvårdsmottagningen samarbetar enligt vårdkedjeprincipen med slutenvården och akutteamet på psykiatriska kliniken vid Kungälvs sjukhus. Samverkan med primärvården, socialtjänsten, den kommunala psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, skolhälsovården, arbetsmarknadsenheterna och Försäkringskassan är väl utvecklad.

Verksamhetsansvarig

Carl Styvén, enhetschef

Besök

Öppettider
Måndag 08:00-18:00
Tisdag-Torsdag 08:00-16:30
Fredag 08:00-15:00
Besöksadress
Jullen 3 2 tr
444 30 Stenungsund

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 241100
Telefontid
Måndag 09:00-11:00
Måndag 13:30-14:30
Tisdag 10:00-11:00
Tisdag 13:30-14:30
Onsdag-Torsdag 09:00-11:00
Onsdag-Torsdag 13:30-14:30
Fredag 09:00-11:00
E-post
Postadress
Psykiatrisk mottagning Stenungsund-Tjörn
Jullen 3
444 30 Stenungsund
uiqt|wBx{%ys5{|wu5s{pH%vozmoqwv5{mx{%ys5{|wu5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m