Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns kommuner. För dem är BUP en specialistvårdsresurs. I första hand ska barns och ungdomars behov av stöd och hjälp ges av föräldrar, skola, primärvård och socialtjänst.

De flesta familjer tar kontakt med oss på eget initiativ. Det förekommer att tonåringar tar kontakt själva. Våra remisser kommer i övrigt från framför allt skola, socialtjänst, primärvård och andra kliniker.

När man ringer till öppenvårdsteamet får man tala med en socionom, psykolog eller läkare. Ofta kan ett samtal och rådigvning per telefon vara ett tillräckligt stöd. Om så inte är fallet erbjuds man en samtalstid. Väntetiden för ett samtal är 1–3 veckor.

Mål och arbetssätt

Vår målsättning är att igenkänna, lindra, bota och förebygga psykisk sjukdom och störning, som utgör ett hinder för personlig funktion, tillväxt och mognad.

Det är viktigt att hitta barnets och familjens egna resurser samtidigt som varje barn måste ses och förstås i sitt sammanhang. Öppenvårdsteamets behandlingsutbud är därför brett och omfattar psykologiska, psykoterapeutiska och sociala metoder. Ibland kan även medicin behövas. Den viktigaste behandlingen i öppenvården är samtal i någon form. Ibland gör vi en utredning för att ta reda på vilken behandling som passar bäst. Samtal kan ske på olika sätt beroende på de problem man upplever; familj, nätverk och individuellt.

Behandlingen skiljer från en person till en annan, eftersom det är viktigt att se vilka unika förutsättningar som var och en har. Vi samverkar ofta med skola, ibland också med socialförvaltningen och övrig sjukvård. 

Akut vård

Psykiatrisk akutmottagning för barn och unga finns på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
 

Verksamhetsansvariga

Håkan Liljeland, enhetschef BUP Kungälv och Ale

Anna-Karin Jansson Argani, enhetschef BUP Stenungsund/Tjörn

BUP Ale

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Besöksadress
Rollsbovägen 58, 2:a vån
442 40 Kungälv

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 241300
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post

BUP Kungälv

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Besöksadress
Rollsbovägen 58, 2 vån
442 40 Kungälv

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 241300
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post

BUP Stenungsund/Tjörn

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Besöksadress
Strandtorget 3
444 30 Stenungsund

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 241160
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post
uiqt|wBx{%ys5j}xi5s{pH%vozmoqwv5{mx{%ys5j}xi5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wBx{%ys5j}xs5s{pH%vozmoqwv5{mx{%ys5j}xs5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wBx{%ys5j}x{5s{pH%vozmoqwv5{mx{%ys5j}x{5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m