Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns kommuner.

BUP är en specialistvårdsresurs. I första hand ska barns och ungdomars behov av stöd och hjälp ges av föräldrar, skola, primärvård och socialtjänst.

Till BUP kommer barn och ungdomar som till exempel:

  • känner sig ledsna och nedstämda – har lätt att hamna i konflikter,
  • är oroliga, splittrade och har svårt att koncentrera sig,
  • äter för lite eller för mycket,
  • reagerar stark i samband med olika kriser,
  • har varit utsatta för olika slags övergrepp eller kränkningar,
  • har tvångstankar,
  • har självmordstankar eller försöker ta sitt liv.

Det här är bara några exempel. När problemen blir för stora kan det vara bra att diskutera med någon utomstående.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om din sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att skolhälsovården eller en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss. Våra remisser kommer främst från skola, socialtjänst, primärvård och andra kliniker.

Vår målsättning är att igenkänna, lindra, bota och förebygga psykisk sjukdom och störning, som utgör ett hinder för personlig funktion, tillväxt och mognad.

Det är viktigt att hitta barnets och familjens egna resurser samtidigt som varje barn måste ses och förstås i sitt sammanhang. Öppenvårdsteamets behandlingsutbud är därför brett och omfattar psykologiska, psykoterapeutiska och sociala metoder. Ibland kan även medicin behövas. Den vanligaste behandlingen i öppenvården är samtal i någon form. Ibland gör vi en utredning för att ta reda på vilken behandling som passar bäst. Samtal kan ske på olika sätt beroende på de problem man upplever; familj, nätverk och individuellt. Behandlingen skiljer från en person till en annan, eftersom det är viktigt att se vilka unika förutsättningar som var och en har. Vi samverkar ofta med skola, ibland också med socialtjänsten och övrig sjukvård.

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd dagtid (måndag–fredag kl. 8.00–16.30.) kontaktar du BUP-mottagningen per telefon. Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till BUP-akuten i Göteborg (tfn 031-343 55 44).

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, allmänna utveckling och livssituation. Ibland kan vi behöva träffas fler gånger. Utifrån dessa besök avgörs det sedan hur man ska gå vidare i utredningen eller med eventuell behandling.

Checklista inför ditt besök

◾Anmäl dig i receptionen.
◾Besöken är kostnadsfria (uteblivit besök debiteras).
◾De flesta besök tar cirka 1 timma.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar bland annat socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare och sekreterare. Alla som arbetar här har tystnadsplikt. 

Verksamhetsansvariga

Håkan Liljeland, enhetschef BUP Ale

Johanna Forsell Ray, enhetschef BUP Kungälv

Anna-Karin Jansson Argani, enhetschef BUP Stenungsund/Tjörn

BUP Ale

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Besöksadress
Rollsbovägen 58, 2:a vån
442 40 Kungälv

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 241300
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post

BUP Kungälv

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Besöksadress
Rollsbovägen 58, 2 vån
442 40 Kungälv

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 241300
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post

BUP Stenungsund/Tjörn

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Besöksadress
Strandtorget 3
444 30 Stenungsund

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 241160
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post
uiqt|wBx{%ys5j}xi5s{pH%vozmoqwv5{mx{%ys5j}xi5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wBx{%ys5j}xs5s{pH%vozmoqwv5{mx{%ys5j}xs5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wBx{%ys5j}x{5s{pH%vozmoqwv5{mx{%ys5j}x{5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m