Njurröntgen (urografi)

Anmälan

Du anmäler dig i receptionen på röntgenkliniken.

Förberedelser

Lätt kost två dagar före undersökningen. Följ kostrekommendationen som du får med kallelsen.

Drick dig otörstig eller minst två glas klar dryck på undersökningens morgon.

Har du diabetes?

Tag kontakt med din läkare eller diabetessköterska:
Om du har tablettbehandlad diabetes och behandlas med något Metforminpreparat  måste du följa speciella instruktioner både före och 48 timmar efter att du fått kontrast i blodet.

Om du vet att du är kontrastmedelsöverkänslig tag kontakt med din läkare.

Undersökningen

Vi som tar hand om och hjälper dig med undersökningen är en röntgensjuksköterska och en röntgenundersköterska.

Du blir inkallad efter det att du anmält dig i kassan. Inne i en omklädningshytt får du ta av dig en del kläder. Här finns också en toalett. Du ska försöka tömma urinblåsan strax före undersökning.

Under undersökningen får du ligga på en undersökningsbrits. Röntgenkameran kommer att vara ovanför dig. Undersökningen börjar med två översiktsbilder. Dessa visas tillsammans med din remiss för röntgenläkaren. Jämförelse görs med ev. tidigare njurröntgenbilder.

Röntgenläkaren ger ordination om kontrastinjektion och fortsatt bildtagning. I ett blodkärl i armen sätts en "nål" (som vid blodprovstagning). Genom detta sprutas kontrastvätskan in. Kontrastvätskan går med blodet till njurarna. Kontrastvätskan innehåller jod. Det är ett ämne som är röntgentätt och gör att njurarnas funktion och utseende visas på bilderna. Ett tryck läggs på magen över urinledarna. Detta tryck gör att kontrastvätskan stannar kvar i njurarna och röntgenbilder tas över njurarna när de är som mest utfyllda av kontrasten. Därefter släpps trycket, och ytterligare bilder tas för att framställa urinledare och urinblåsa.

Drick rikligt efter undersökningen för att underlätta för kroppen att göra sig av med kontrastvätska. När du går på toaletten för att tömma blåsan, kommer det mesta av kontrasten att försvinna från kroppen.

Undersökningen tar ca 45–60 minuter.

Ibland upplever patienter att undersökningsrummet är kallt. Tag gärna med en t-shirt undertröja som får vara på under hela undersökningen.

Eventuellt smycken eller piercing tas av före undersökningen. Undvik parfym, rakvatten eller andra starkt doftande ämnen. 

Resultat

Resultatet av undersökningen skickas till din remitterande läkare. 

uiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{mivv5{|wstivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m