Anpassningar och Specialanpassningar

Tillverkning av sits

Vi är duktiga på att hitta kreativa lösningar på unika behov. Tillsammans med förskrivare, brukare, hjälpmedelskonsulent och tekniker anpassar vi hjälpmedlet på bästa sätt efter brukarens behov.

Vi specialtillverkar bland annat sitsar. Sitsarna kläs i vår tapetserarverkstad.

Vår verkstad har resurser för trä, svets, metall, elektronik, datorer och medicinteknik.

Läs mer under Specialanpassad/anpassad produkt inom ramen för CE-märkning 

uiqt|wBqvnw5pukH%vozmoqwv5{mqvnw5pukH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5j5riv{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5j5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m