Rekonditionering

rekond

Vi återställer återlämnade hjälpmedel till funktionsdugligt skick. Det innebär att vi bland annat rengör och funktionskontrollerar hjälpmedlen innan de kan beställas till en ny brukare.

Rekonditionering av hjälpmedel görs enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material, som uppfyller tillverkarens specifikationer.

Bedömning av möjligheter till rekonditionering görs utifrån funktions-, teknik och lönsamhetsaspekter. Vid rekonditionering ställs krav på erforderlig teknisk kompetens för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Enligt kvalitetssystem i hälso- och sjukvården. SOSFS 1996:24 skall det finnas rutiner för hur och när ett hjälpmedel skall utrangeras.

 

uiqt|wBqvnw5pukH%vozmoqwv5{mqvnw5pukH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5j5riv{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5j5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m