18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler

1803 Bord
1809 Sittmöbler och sitsar
1812 Sängar
1815 Höjdställbar tillsatser till möbler
1818 Stödanordningar
1821 Dörr-, fönster- och gardinöppnare/stängare
1830 Hjälpmedel för förflyttning i vertikal ledd

Information om de olika produktområdena finns i Handbok för förksrivning av personliga hjälpmedel.

 

uiqt|wBqvnw5pukH%vozmoqwv5{mqvnw5pukH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5j5riv{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5j5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m